1/6

רותם לוי

''?מה קרה לך רותם''

כאשר רחם מתרוקן לפני זמנו נוצר בו ואקום שעוטף את הכול. כאשר רחם מתמלא מחדש הוא צריך לשכוח את הריק, להתרגל לחדש.

אבל, שמחה, חרדה מהולים זה בזה ויוצרים צמה של רגשות אחוזים, מסתבכים, קשורים, מטעינים ומפרקים זה את זה. הגוף משתוקק להתחבר לעובר חדש הגדל בתוכו.

העבודה מורכבת מציורים דיגיטליים של אולטרסאונד. כל ציור מבטא מערכת יחסים בין הרחם ובין העובר תוך דגש על המנעד התחושתי הרחב שנע בין פחדים מציפים כמו חומר סמיך השולט על כל פעולה ומצב רוח לבין שמחה והתרגשות עזה. הציורים נעשו דיגיטלית כדי להתרחק ממגע ולהסתפק בינתיים במבט מדומיין ובמוזיקת הדופק של שניהם יחד.