1/8

 נטע אסא ברכה

''חלמי-תאים''

בעבודתי, "חלמי-תאים", אני עוסקת במושגים ובמתח שבין הפנים לחוץ, בין המוכר לזר, תוך התמודדות עם יצירת חיים חדשים והתהוות אינדיבידואל חדש בתוכי.

כדי לדבר על הנושא המורכב, שאותו אני חווה לראשונה בחיי – אימהות כסטטוס חדש, שינויים גופניים לא מוכרים, חרדות ופחדים – בחרתי לבצע הקבלות, השוואות וחיבורים בין הגוף האנושי-נשי לבין העולם האורגני הטבעי שסביבי תוך התבוננות חקרנית בצמחים הן מבחוץ הן מבפנים עד לכדי ירידה לרזולוציות של תא הצמח.

העבודה מורכבת מיציקת תבניות מבטון וגבס בגודל אחיד שבהן מוטבעים אובייקטים ודימויים שונים מן העולם האורגני, רדימייד, טקסטיל ועוד. בדרך זו אני יוצרת אסוציאציות וחיבורים אשר לקוחים מהעולם האוניברסלי אך נוגעים, בראש ובראשונה, באישי הנובע מתוכי.