1/5

נסרין וואחידי

''סותרה''

העבודה מורכבת מארבעה סרטי וידאו המציגים מנהגים מסורתיים בחברה הערבית. ארבעת המנהגים שנבחרו מתייחסים רק לנשים מתוך רצון לבחון  את מעמדה של האישה בתרבות ובחברה הערבית המסורתית, במיוחד עת יציאתה מבית הוריה לבית בעלה. המעבר מבתולה לכלה מכיל עולם של מנהגים שונים המלמדים על תפיסות מגדריות מובהקות ביחס לאישה.

"חיג'אב": מתמקד במשמעות המושג "סותרה" (سترة). 

"טאהרה" (טהורה): עוסק במנהג מסורתי של בדיקת הבתולין של הכלה באמצעות בד המוכנס לאיבר מינה.

"אלקדו": מציג מנהג מסורתי של שבירת כד בעקבות יציאת האישה מבית הוריה.

"עג'ינת אלערוס": מתייחס ל"בצק של הכלה" אותו מכינים ביום החתונה. הכלה מורחת חתיכת בצק על דלת או על קיר הבית של בעלה ומסמלת בכך הבאת ברכה ופרנסה לבעלי הבית בחייהם החדשים.

כל המנהגים עוברים טרנספורמציה אישית כדי לבטא את שאלותי לגבי תקפותם ומשמעותם עבורי. כך למשל בווידאו העוסק במסורת הצניעות אני תופרת שיער ראש על גבי החיג'אב. הכד הבודד שאמור להישבר במנהג "אלקדו" הופך לפרפורמנס אלים שבו אני שוברת כדים רבים במרחב נטוש וחסר חיים.