1/11

ליאור פרוכטמן

''חוף אכזר''

״הגורל פלט אותי לחוף אכזר״

כתב דוד אלי במכתבו לשר הביטחון בשנת 1959

בבקשתו להישאר לגור בביתו שבנה בחוף אכזיב.

 

אלי, כמו כל משפחתי עלה לארץ מאיראן,

משפחה של סוחרי עתיקות,

נדדה לארץ ישראל,

כשכבר לא היה בטוח לחיות בארץ הולדתם.

 

הסיפור המשפחתי שלי

הוא סיפור גלובלי

על נדודים,

בריחה

והתהליכים שבדרך.

 

על חופים אכזרים

על גורל

 

ועל הים  שאוסף כל דבר שנקרה בדרכו.

הוא מתחיל בכלום ונגמר בשום דבר.

בין שום דבר לכלום

יש חיים

והחיים הם ההווה

זיכרוננו מראה לנו שהעבר שכבר איננו בכל זאת ממשיך להתקיים.