1/4

רימאן חנדקלו

''אבא''

העבודה, המורכבת משני סרטי וידאו וסדרת תצלומים, עוסקת בנרטיב ההיסטורי המשפחתי בכלל ובדמות האב במשפחה בפרט.

צילומי ארכיון משפחתיים משנות ה-80–90 משמשים אותי לבחינת מערכת היחסים שביני לבין אבי. פעולת המחיקה שביצעתי בתצלומים אפשרה לי להפעיל מבט ביקורתי שבו אני שולטת על ההיסטוריה והתרבות ובוחרת מה להראות ומה למחוק. חלק מבניית ההיסטוריה המדומית עוברת לידי הצופה, ובאמצעות התצלומים המפורקים הוא מקבל אפשרות להשלים את החסר בעיני רוחו.

עבודת הווידאו "כל שבת_كل سبت" מציגה את אבי בפעולה טקסית שחוזרת על עצמה בכל שבת בבית אמו. אני מתבוננת באבי כאב מטפל, מכיל ודואג לדמות הנשית החשובה בחייו – אימא שלו. סבתי.

העבודה בוחנת מחדש את דמות הגבר בחברה הערבית ואת מקומו של אבא שלי כגבר בחברה דרך ייצוג של חמלה, חסד ואהבה ביחסי בן אם.