1/3

גל תמיר

''מנעד''

במיצב הווידאו נבחנת סוגיית המגדר דרך הקול האנושי.

בחרתי לשלב את שני תחומי הביטוי שלי – אומנות חזותית ופיתוח קול – כדי לבחון את הקשר בין מגדר, גוף וקול.

 

אחד ההבדלים המגדריים הבולטים בין נשים לגברים הוא גובה הצליל – צלילים נמוכים יותר לקול גברי וצלילים גבוהים לקול נשי. עבודת הסאונד ביצירה מורכבת מהקלטה של שירה בת שלושה קולות היוצרת מנעד בין הצלילים הנמוכים לבין הצלילים הגבוהים. בעבודה זו הגוף הגברי קושר בין הקטבים באמצעות קולי ומתנסה, באמצעות שימוש בשריר הסרעפת והפקת צלילים, במעברים בין ייצוגים מגדריים.