1/3

'אביה קורניץ

''חברותא''

מדיום הציור הפך בידיי לכלי התבוננות על תצלומים משפחתיים של סצנות יומיומיות הנוגעות בתווך שבין קודש לחול.

המרחב שגדלתי בו נע בין שני הקצוות הללו והציורים מבטאים את מושג החברותא המשותף להם.

יצרתי מעין דיוקן עצמי המאפשר הצצה לעולם הדתי שבו גדלתי. התכנסות, קהילתיות, שבטיות משותפות למשפחות רבות בישראל, וכך מבטאים הציורים את הקשר בין דימויים המוכרים לבית יהודי מסורתי ובין דימויים המוכרים בכל אלבום משפחתי ישראלי – מסורתי, חילוני ודתי.