מציגות.ים

נעמה אמיר
 נטע אסא ברכה

Why We're Great >

רותם לוי
גל תמיר
נגה אור-ים
& פאינה גיאורגיש

Why We're Great >

אביה קרוניץ
דניאל בן-ארי
רימאן חנדקלו
מיכאלה מיזן
דנה חודקביץ
קרן דרכסלר
הגר פטר
נטע זינגר
רותם לבנון
ספיר נתן
ל. לאו
נסרין וואחידי
מורן כהן
 ליאור פרוכטמן