Heading 2

דימוי: ספיר נתן

  • Facebook
  • Instagram
 

יאיר ברק

אוצר התערוכה

​​​לכאורה, לא ניתן לדבר ביחס לתערוכות גמר על קונספט אוצרותי, לא כל שכן על תמה מרכזית. הסיבה לכך נעוצה בכך שתערוכות גמר, מטבען, הן אוסף זיקות אמנותיות ומדיומאליות של קבוצת אמנים/יות צעירות/ים בנקודת זמן אקראית....

ד''ר הדרה שפלן קצב

ראש המחלקה

בוגרות יקרות ובוגר יקר,

תודה על שבחרתם/ן לבלות את 4 השנים החשובות הללו של חייכם/ן איתנו!

מקווה שבמשך הלימודים אפשרנו לכם/ן להשכיל, לדעת ליפול ולקום, לדעת לבחור, לדעת...

אמנם אין שום דרך לסכם את ארבע השנים המשותפות שלנו ביחד.....